หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)
  • Dark
   Light

  หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 130 ถึง มาตรา 143 และบัญชีอัตราอากรมหรสพ (ยกเลิก)


  <<บัญชีอากรแสตมป์ ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก) >>