มาตรา 13 โทษเกี่ยวกับเปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 13 โทษเกี่ยวกับเปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 13 เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 10 มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  <<มาตรา 12 ตรี การออกหมายเรียก ตรวจค้นและยึดบัญชีเพื่อการยึด อายัดทรัพย์สิน มาตรา 13 ทวิ องค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร>>