มาตรา 77 ภาษีอากรประเมิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 77 ภาษีอากรประเมิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 77 ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมิน

  <<มาตรา 76 สัตต ..... มาตรา 77/1 คำนิยาม>>