มาตรา 82/14 ให้ผู้นำเข้าเสียภาษี และ ชำระภาษี
  • Dark
   Light

  มาตรา 82/14 ให้ผู้นำเข้าเสียภาษี และ ชำระภาษี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 82/14 ให้ผู้นำเข้าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีสำหรับสินค้านำเข้าเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น โดยให้คำนวณจากฐานภาษีตามส่วน 3 และอัตราภาษีตามมาตรา 80

  <<มาตรา 82/13 กำหนดให้ผู้ประกอบการนอกประเทศเสียภาษี และ ชำระภาษี มาตรา 82/15 ให้ผู้นำเข้าสินค้า ตามภาค 4 ภายหลังโอนไป เสียภาษีและชำระภาษี>>