มาตรา 89/2 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มถือเป็นภาษี
  • Dark
   Light

  มาตรา 89/2 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มถือเป็นภาษี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 89/2 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม


  <<มาตรา 89/1 เสียเงินเพิ่ม มาตรา 90 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท>>