มาตรา 91/17 ไม่ต้องเสียภาษี 100 บาท
  • Dark
   Light

  มาตรา 91/17 ไม่ต้องเสียภาษี 100 บาท

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 91/17 ภาษีตามหมวดนี้ ถ้าในเดือนภาษีใดมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเป็นอันไม่ต้องเสียสำหรับเดือนภาษีนั้น


  <<มาตรา 91/16 อำนาจเจ้าพนักงาน มาตรา 91/18 โทษกรณีไม่จดทะเบียน>>